Vissenwelzijn

Vissenwelzijn
De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn is de laatste jaren sterk gegroeid. Deze aandacht is ook van invloed op de sportvisserij. Wetenschappers zijn er niet over uit of vissen wel of niet pijn beleven. Als wordt beweerd dat vissen pijn beleven, dan is dat vaak zonder onderbouwing en gebaseerd op emotie. Maar dat neemt niet weg dat wij als sportvissers onze verantwoordelijkheid moeten nemen en we zorgvuldig met de vis om horen te gaan.

Omgaan met vis
Die verantwoordelijkheid naar de vis neemt de hengelsport ook. Dat doen we onder meer door het organiseren van vislessen op basisscholen, waarin kinderen leren hoe vissen leven, hoe je ze vangt Ć©n hoe je ze op een verantwoorde manier onthaakt, vasthoudt en terugzet. Jaren geleden is het gebruik van levende aasvis al verboden en voor het bewaren van vis zijn strikte richtlijnen.

Gedragscode
Zorg voor vissenwelzijn komt uiteindelijk aan op het juiste gedrag van elke individuele sportvisser. Om ook daarin te kunnen sturen, is de brochure Verstandig Sportvissen samengesteld. De strekking van het document is dat sportvissers ten alle tijden respectvol en met gezond verstand met natuur om dienen te gaan en met vissen in het bijzonder.